Βιοχρηστολογια Seu Commentarii De Aere Vitali De Esculentis...

Click to See Images:: 
Βιοχρηστολογια Seu Commentarii De Aere Vitali De Esculentis...

Mundy, Henry. Βιοχρηστολογια Seu Commentarii De Aere Vitali De Esculentis De Potulentis. Cum Corollario de parergis in Victu. Oxford: Jo: Crosley, 1680.

Author: 
City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1680
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 613 M965
Norris ID: 
1297