Κατηχησις Της Χριστιανικης Πιστεως ...Catechesis Religionis Christianae...

Click to See Images:: 
Κατηχησις Της Χριστιανικης Πιστεως ...Catechesis Religionis Christianae...

Heidelberg Catechism. Κατηχησις Της Χριστιανικης Πιστεως ...Catechesis Religionis Christianae. (Tr. Friedrich Sylburg.) Hanau: Guil. Antonii, 1614.

Translator: 
City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1614
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 238.42 H465c
Norris ID: 
840
Provenance: 
Regnerus Herman