Απολιναριου Μεταφρασις Του Ψαλτηρος, Apolinarij interpretatio Psalmorum

Click to See Images:: 
Απολιναριου Μεταφρασις Του Ψαλτηρος, Apolinarij interpretatio Psalmorum

Bible. O.T. Psalms. Greek. Απολιναριου Μεταφρασις Του Ψαλτηρος, Apolinarij interpretatio Psalmorum. London: Georgivs Bishop, 1590.

City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1590
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 223.2 B582Ap
Norris ID: 
211
Provenance: 
Abraham Francke