Αυτολυκον Βιβλια Γ'…Autolycum

Click to See Images:: 
Αυτολυκον Βιβλια Γ'…Autolycum

St. Theophilus of Antioch. Αυτολυκον Βιβλια Γ'…Autolycum. Oxford: E Theatro Sheldonia, 1684.

City: 
Publication Date: 
1684
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 239 T394
Norris ID: 
1758