Βιβλος Κανονων Της Καθολικης Εκκλησιας...

Click to See Images:: 
Βιβλος Κανονων Της Καθολικης Εκκλησιας...

Justel, Christophe. Βιβλος Κανονων Της Καθολικης Εκκλησιας….Codex Canonvm Ecclesiae Vniversae. A Iustiniano Imperatore confirmatus. Paris: Hadrianvm Beys, 1610.

City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1610
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 262.9 J96
Norris ID: 
961