Βιοι Φιλοσοφων και Σοφιστων…De Vitis Philosophorvm Et Sophistarvm

Click to See Images:: 
Βιοι Φιλοσοφων και Σοφιστων…De Vitis Philosophorvm Et Sophistarvm

Eunapius. Βιοι Φιλοσοφων και Σοφιστων…De Vitis Philosophorvm Et Sophistarvm. (Ed. Hieronymus Commelinus, Andreas Schott, and Trans. Adrianus Junius.) [Heidelburg:] Hieronymum Commelinum, 1596.

Author: 
Translator: 
City: 
Publication Date: 
1596
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 183 E88
Norris ID: 
621