Διαλεξις μετα Ιουδαιου Ερβαν τουνομα...

Click to See Images:: 
Διαλεξις μετα Ιουδαιου Ερβαν τουνομα...

Gregentius. Διαλεξις μετα Ιουδαιου Ερβαν τουνομα....disputatio cum Herbano Iudaeo: Nunc primùm Graecè edita. (Ed. & tr. Nicolas Gulonius.) Paris: Federicvm Morellvm, 1586.

Author: 
Translator: 
City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1586
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 296 G818
Norris ID: 
783