Ελαφογραφια sive Cervi Descriptio Physico-Medico-Chymica

Click to See Images:: 
Ελαφογραφια sive Cervi Descriptio Physico-Medico-Chymica

Graba, Johann Andreas. Ελαφογραφια sive Cervi Descriptio Physico-Medico-Chymica. Jena: Jacobi Trescher, 1668.

City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1668
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 610 G727
Norris ID: 
777