'Ενοτικον Dissecti Belgii, in quo Historica Relatio originis...

Click to See Images:: 
'Ενοτικον Dissecti Belgii, in quo Historica Relatio originis...
'Ενοτικον Dissecti Belgii, in quo Historica Relatio originis...

[Afhacker, Aegidius]. 'Ενοτικον Dissecti Belgii, in quo Historica Relatio originis & progressus eorum dissidiorum continetur, quae in foederatis Belgij Prouincijs Remonstrantes & contra-Remonstrantes per annos aliquot exagitarunt. Ursel: Wendelinus Iunghen, 1618.

City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1618
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 225 S678, SC-Norris 949.3 A257
Norris ID: 
17, 16
Provenance: 
Robert Harley, John Morris

Note: We have two identical copies of this book in our Norris collection.