Ερμηνεια Logica, Seu Synopseos Logicae Burgersdicianae ..Accedit.. Praxis Logica

Click to See Images:: 
Ερμηνεια Logica, Seu Synopseos Logicae Burgersdicianae ..Accedit.. Praxis Logica

Heereboord, Adrianus. Ερμηνεια Logica, Seu Synopseos Logicae Burgersdicianae ..Accedit.. Praxis Logica. London: J. Redmayne, 1676.

City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1676
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 160 B954H
Norris ID: 
835