Καταβασις Εις Αδου Hoc est, De descensu Iesv Christi ad inferos...

Click to See Images:: 
Καταβασις Εις Αδου Hoc est, De descensu Iesv Christi ad inferos...
Καταβασις Εις Αδου Hoc est, De descensu Iesv Christi ad inferos...

Lavater, Johann Rudolph. Καταβασις Εις Αδου Hoc est, De descensu Iesv Christi ad inferos, tractatus Theologicus, & Scholasticus. Frankfurt: Impensis Conradi Biermanni & Consort, 1610.

City: 
Publication Date: 
1610
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 232 L397, SC-Norris 232 L397 c.2
Norris ID: 
1039, 1040
Provenance: 
William Pate

Note: We have two identical copies of this book in our Norris collection.