Μικροκοσμος ....tertiùm edita

Click to See Images:: 
Μικροκοσμος ....tertiùm edita
Μικροκοσμος ....tertiùm edita

Horne, Joannes van. Μικροκοσμος ....tertiùm edita. Leyden: Salomonem Wagenaer, 1665.

City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1665
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 611 H815.2, SC-Norris 617 H815
Norris ID: 
889, 890
Provenance: 
W. Linthwaite

Note: We have two identical copies of this book in our Norris collection.