Παρεκβολαι …Selecta De Originibvs Constantinopolitanis

Click to See Images:: 
Παρεκβολαι …Selecta De Originibvs Constantinopolitanis

Codinus, Georgius. Παρεκβολαι …Selecta De Originibvs Constantinopolitanis. (Tr. Georgius Dousa.) [Heidelberg:] Hieronymum Commelinum, 1596.

Translator: 
City: 
Publication Date: 
1596
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 916.2 W469
Norris ID: 
436