Προγυμνασματα.…Progymnasmata

Click to See Images:: 
Προγυμνασματα.…Progymnasmata
Προγυμνασματα.…Progymnasmata

Theon, Aelius. Προγυμνασματα.…Progymnasmata. Leyden: Bonaventvrae & Abrahami Elzevir, 1626.

Author: 
City: 
Publication Date: 
1626
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 808 T392, SC-Norris 808 A641
Norris ID: 
1757, 1756

Note: We have two identical copies of this book in our Norris collection.