Τεχνης ρητορικης βιβλια γ...Artis Rhetoricae Libri Tres

Click to See Images:: 
Τεχνης ρητορικης βιβλια γ...Artis Rhetoricae Libri Tres

Aristotle. Τεχνης ρητορικης βιβλια γ...Artis Rhetoricae Libri Tres. (Tr. Antonio Riccoboni.) Hanau: Claudium Marnium & heredes Iohannis Aubrii, 1606.

Author: 
Translator: 
City: 
Publication Date: 
1606
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 888.5 A717r3
Norris ID: 
62
Provenance: 
John Birdsey, N. Popple, Turner