Τραγωδιαι οκτωκαιδεκα…Tragoediae octodecim

Click to See Images:: 
Τραγωδιαι οκτωκαιδεκα…Tragoediae octodecim

[Euripides]. [Τραγωδιαι οκτωκαιδεκα…Tragoediae octodecim.] Basle: αναλωμασι Ιωαννου Ερβαγιου, αφμδ, 1544.

Author: 
City: 
Publication Date: 
1544
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 882 E89.7
Norris ID: 
622
Provenance: 
Pierre de Cardonnel