Υπομνηνα Εις Τα των Πυθαγορειων επη τα χρυσα...

Click to See Images:: 
Υπομνηνα Εις Τα των Πυθαγορειων επη τα χρυσα...
Υπομνηνα Εις Τα των Πυθαγορειων επη τα χρυσα...

Hierocles. Υπομνηνα Εις Τα των Πυθαγορειων επη τα χρυσα ....commentarius in aurea Pythagoreorum carmina. (Trans. Joannes Curterius.) London: Rogerus Daniel, 1654.

Author: 
Translator: 
City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1654
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 182.2 P999cH, SC-Norris 182.2 P999cH c.2
Norris ID: 
859, 860
Provenance: 
John Pearse, Samuel Young

Note: We have two identical copies of this book in our Norris collection.