Ψαμμιτης,... Arenarius, Et Dimensio Circuli

Click to See Images:: 
Ψαμμιτης,... Arenarius, Et Dimensio Circuli

Archimedes. Ψαμμιτης,... Arenarius, Et Dimensio Circuli. (Ed. John Wallis.) Oxford: E Theatro Sheldoniano, 1676.

Author: 
Editor: 
City: 
Publication Date: 
1676
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 510 A673
Norris ID: 
48