Αφορισμοι Νεωτεροι. Aphorismi Novi ex Hippocratis Operibus nunc primùm collecti

Click to See Images:: 
Αφορισμοι Νεωτεροι. Aphorismi Novi ex Hippocratis Operibus nunc primùm collecti

Hippocrates. Αφορισμοι Νεωτεροι. Aphorismi Novi ex Hippocratis Operibus nunc primùm collecti. (Ed. Jacob Spon.) Lyon: Apud Anissonios, Joan. Posuel & Cl. Rigaud, 1684.

Author: 
Editor: 
City: 
Publication Date: 
1684
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 610.938 H667a2
Norris ID: 
865