Διαλογοι Τρεις Κατα Τινων Αιρεσεων...

Click to See Images:: 
Διαλογοι Τρεις Κατα Τινων Αιρεσεων...

Theodoretus. Διαλογοι Τρεις Κατα Τινων Αιρεσεων.…lib. 3. contra haereses. Leipzig: Ernesti Voegelini, 1568.

Author: 
City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1568
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 273 T388
Norris ID: 
1753