Εναντιοφανων Centuriae Sex, et Conciliationes Eorundem

Click to See Images:: 
Εναντιοφανων Centuriae Sex, et Conciliationes Eorundem

Bronchorst, Everardus. Εναντιοφανων Centuriae Sex, et Conciliationes Eorundem. Utrecht: Guilielmi Broedelet, 1695.

City: 
Publication Date: 
1695
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 349.37 B869
Norris ID: 
302
Provenance: 
Samuel Feeke, J. Johnson