Ευκληρια Seu Melioris Partis Electio (II)

Click to See Images:: 
Ευκληρια Seu Melioris Partis Electio (II)

Schurman, Anna Maria van. Ευκληρια Seu Melioris Partis Electio. Amsterdam: Jacobum van de Velde, 1685. (II)

City: 
Publication Date: 
1685
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 230 S394
Norris ID: 
1618