Περι Ουρων Βιβλιον.…De Vrinis Libellvs

Click to See Images:: 
Περι Ουρων Βιβλιον.…De Vrinis Libellvs

Theophilus Protospatharius. Περι Ουρων Βιβλιον.…De Vrinis Libellvs. (Ed. Thomas Guidott.) Leyden: Henricvm Teering, 1703.

City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1703
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 612 T394
Norris ID: 
1759