Περι Της Λοδοικου Δικαιου Βασιλεως εις την Κελτιδα ευσεβειας... (Vol. II)

Click to See Images:: 
Περι Της Λοδοικου Δικαιου Βασιλεως εις την Κελτιδα ευσεβειας... (Vol. II)

Merigon, Pierre Bertrand. Περι Της Λοδοικου Δικαιου Βασιλεως εις την Κελτιδα ευσεβειας Πανηγυρικος Λογος α' (-β')..De Lvodvici.Regis in Galliam Pietate Panegyrica oratio prima. Paris: Rob. Stephani, 1625. (Vol. II)

City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1625
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 845 M561
Norris ID: 
1250