Προτασεις Στοιχειων. ιε ..Propositiones. Elementorum. 15...

Click to See Images:: 
Προτασεις Στοιχειων. ιε ..Propositiones. Elementorum. 15...

Euclides. Προτασεις Στοιχειων. ιε ..Propositiones. Elementorum. 15. Opticorum. Catoptricorum. Harmonicorum. ET Apparentiarum. (Ed. Conrad Dasypodius.) Strasbourg: Christiani Mylii, 1570.

Author: 
City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1570
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 510 E86
Norris ID: 
620