1560-1569

Διαλογοι Τρεις Κατα Τινων Αιρεσεων...

Theodoretus. Διαλογοι Τρεις Κατα Τινων Αιρεσεων.…lib. 3. contra haereses. Leipzig: Ernesti Voegelini, 1568.

De cognominibus deorum gentilium

[Haurech, Julianus Aurelius. De cognominibus deorum gentilium. Louvain: Rutgerum Velpium, 1569.]

Epithetorvm.Epitome, .Accesservnt.Synonyma poëtica

Tixier, Jean de Ravisi. Epithetorvm.Epitome, .Accesservnt.Synonyma poëtica. Antwerp: Christophori Plantini, 1569.

In Gualterum Haddonum.de Religione...

Osorio, Jeronymo. In Gualterum Haddonum.de Religione. Praefixa Est Eivsdem.epistola.nunc primùm in Germania editum. Dillingen: Sebaldi Mayer, 1569.

Pages

Subscribe to 1560-1569