Αμπελογραφια sive Vitis Viniferae Ejusqve Partium Consideratio...

Click to See Images:: 
Αμπελογραφια sive Vitis Viniferae Ejusqve Partium Consideratio...
Αμπελογραφια sive Vitis Viniferae Ejusqve Partium Consideratio...

Sachs, Philippus Jacobus. Αμπελογραφια sive Vitis Viniferae Ejusqve Partium Consideratio Physico-Philologico-Historico-Medico-Chymica. Leipzig: Impensis Viti Jacob Trescheri, Typis Christiani Michaëlis, 1661.

City: 
Publication Date: 
1661
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 581 S121, SC-Norris 581 S121 c.2
Norris ID: 
1544, 1545

Note: We have two identical copies of this book in our Norris collection.