Αναλυσις. Resolutio Dialectica Qvatvor Librorvm Institutionum Imperialium

Click to See Images:: 
Αναλυσις. Resolutio Dialectica Qvatvor Librorvm Institutionum Imperialium

Justinian I. Αναλυσις. Resolutio Dialectica Qvatvor Librorvm Institutionum Imperialium. (Ed. Ludwig Gremp.) Strasbourg: Samvel Emmel, 1567.

Author: 
Editor: 
City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1567
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 340.54 G825
Norris ID: 
962