Αυλικοκατοπτρον sive Estherae Historia

Click to See Images:: 
Αυλικοκατοπτρον sive Estherae Historia

Barnes, Joshua. Αυλικοκατοπτρον sive Estherae Historia. London: M.C., 1679.

City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1679
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 881 B261e
Norris ID: 
130