Νοννου Πανοπολιτου Μεταβολη...

Click to See Images:: 
Νοννου Πανοπολιτου Μεταβολη...

Bible. N.T. Gospels. John. Νοννου Πανοπολιτου Μεταβολη... Nonni Panopolitani Paraphrasis Sancti secundum Ioannem Euangelij. Paris: Sebastianum Cramoisy, 1623.

City: 
Publication Date: 
1623
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 226.5 B582N
Norris ID: 
220