Προς Κορινθιυς Επιστολη ...Ad Corinthios Epistola

Click to See Images:: 
Προς Κορινθιυς Επιστολη ...Ad Corinthios Epistola
Προς Κορινθιυς Επιστολη ...Ad Corinthios Epistola

Clement I. Προς Κορινθιυς Επιστολη ...Ad Corinthios Epistola. Oxford: A. & L. Lichfield, 1669.

Author: 
City: 
Publisher: 
Publication Date: 
1669
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 225 K67, SC-Norris 281.2 C625.2
Norris ID: 
430, 431
Provenance: 
Alex. Horton, Joshua Ireland

Note: We have two identical copies of this book in our Norris collection.