Στοιχειωσις …Rvdimenta Fidei Christianae

Click to See Images:: 
Στοιχειωσις …Rvdimenta Fidei Christianae

Cathechism. Στοιχειωσις …Rvdimenta Fidei Christianae. [Geneva:]  H. Steph. Huldrici Fuggeri, 1563.

Author: 
City: 
Publication Date: 
1563
Decade: 
Language: 
Location: 
SC-Norris 238R916
Norris ID: 
367